Kulturní zážitek na konci léta

Home  /  Kultura  /  Kulturní zážitek na konci léta

Kulturní zážitek na konci léta

by 27 listopadu, 2022


Pokud se rozhodnete vyrazit do Uherského HradiÅ¡tÄ› na tradiÄní Slovácké slavnosti vína, urÄitÄ› nebudete litovat. Na tomto magickém místÄ› se bÄ›hem dvou dnů, kromÄ› ochutnávky místních vín, pÅ™edvede mnohé z kulturního dÄ›dictví tohoto kraje. V rámci letoÅ¡ního jubilejního roÄníku je možné navÅ¡tívit otevÅ™ené památky Äi výstavní sínÄ›, ve kterých se uskuteÄní vernisáže výstav fotografií. Mezi nimiž urÄitÄ› nebudou chybÄ›t ani dokumenty z minulých roÄníků. Přímo na nádvoří Reduty to bude kolekce, ve které bude Uherské HradiÅ¡tÄ› pÅ™edstaveno v pohádkové perspektivÄ›. Ve které jsou zachyceny hry barev a vůní. Provázející bytosti opojené tancem, zpÄ›vem a láskou.

Kulturní dědictví

Snad nejoÄekávanÄ›jším je úvodní průvod tří tisíc krojovaných taneÄnic a taneÄníků, kteří se už po dvacáté setkávají na tomto místÄ›. Celkem ze sedmdesáti okolních obcí Slovácka. Ke kterým se každoroÄnÄ› pÅ™idávají i ze vzdálenÄ›jších regionů. V Äele pestrobarevného průvodu jede povoz tažený koňmi. Který následují pÅ™edstavitelé královského mÄ›sta. Dvoukilometrovou trasu lemují davy návÅ¡tÄ›vníků. Nejen tuzemských. Ale mnozí pÅ™ijíždÄ›jí i z okolních zemí. Po doputování na centrální Masyrykovo námÄ›stí se jednotlivé soubory rozmístí na pÅ™edem urÄená stanoviÅ¡tÄ›. Na kterých až do pozdních veÄerních hodin pÅ™edvádÄ›jí svoje taneÄní a pÄ›vecké umÄ›ní.

Slavnosti vína

Velký nápor návÅ¡tÄ›vníků bývá pravidelnÄ› na trzích s lidovými výrobky místních Å™emeslníků. PÅ™evážnÄ› z přírodních materiálů. Techniky, kterými jsou zpracovány, se tu pÅ™enášejí z generace na generaci. Pro dÄ›ti je pÅ™ipraveno mnoho výtvarných aktivit. NÄ›které přímo v místním Slováckém muzeu. Kreativní workshopy jsou zaměřeny rovněž na místní tvorbu. AÅ¥ už je to uÅ¡ití taÅ¡ky z barevné síťoviny Äi modrotisku. Rovněž beseda o hrnÄířství pÅ™ináší mnohé pouÄení o tomto starém Å™emeslu. Kdy nakonec je možné dokonce vlastnoruÄnÄ› pomalovat hlinÄ›nou nádobu. A pÅ™edevším dÄ›vÄata si mohou v přízemí muzea vyzkouÅ¡et vytvarovat peÄivo z pÅ™ipraveného tÄ›sta. 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kulturní zážitek na konci léta