Ženy po padesátce a osteoporóza

Home  /  Ženy  /  Ženy po padesátce a osteoporóza

Ženy po padesátce a osteoporóza

by 4 dubna, 2023


Osteoporóza je metabolické kostní onemocnÄ›ní, pÅ™i nÄ›mž dochází k úbytku kostních tkání (řídnutí kostí), a tudíž i ke kÅ™ehnutí kostí. PříÄin může být celá Å™ada – podvýživa, vÄ›k, nedostatek pohybu, genetická dispozice, aj.; mnohé se nashromáždí bÄ›hem života, jiné zaÄnou působit s prvními příznaky menopauzy. OnemocnÄ›ní je pomÄ›rnÄ› záludné – v prvních fázích vás nic nebolí, takže o kostním úbytku vlastnÄ› nemáte zpoÄátku ani tuÅ¡ení.

Vápník v tabletách

  • Podvýživa – pokud máte dlouhodobÄ› nedostatek vápníků a vitamínu D, a k tomu jste příliÅ¡ hubené (BMI pod hodnotou 19)
  • Nedostatek pohybu – máte-li nedostatek pohybu, dochází k nadmÄ›rnému odbourávání kostní hmoty
  • Menopauza – dochází k takzvané postmenopauzální osteoporóze v důsledku snížení tvorby ženského hormonu estrogenu

Ve vÅ¡ech případech je možné provádÄ›t úÄinnou prevenci, a to dostateÄným příjmem vápníku a vitamínu D jak v přírodní formÄ›, tak tÅ™eba v tabletách jako doplnÄ›k stravy. Ani ve vyšším vÄ›ku neustávejte v pohybu; pokud vám to zdraví dovolí, tak choÄte, plavte, cviÄte.

Jakými příznaky se osteoporóza hlásí

PÅ™edevším se jedná o vyšší lomivost kostí; takže tÅ™eba pÅ™i případném pádu si žena s osteoporózou (ale tato nemoc se nevyhýbá ani mužům) zlomí konÄetinu mnohem snadnÄ›ji, než tomu bylo dříve. I proto je důležité praktikovat preventivní kroky, neboÅ¥ ve vyšším vÄ›ku se zlomeniny hůř a déle hojí. Jak kosti atrofují může docházet ke znaÄnému shrbení a snížením výšky osoby, a to nÄ›kdy až o 20 cm. KromÄ› toho se objeví bolesti zad a snížená pohyblivost v oblasti hrudního koÅ¡e.

Žena v běhu

Jak na léÄbu osteoporózy

Osteoporóza se dá zpomalit. Nezbytnými kroky k tomu jsou: pravidelné vyÅ¡etÅ™ení na denzitometrii, kde se zjistí, v jakém stavu se vaÅ¡e kosti nacházejí. NÄ›kdy se může jednat jen o mírné zhorÅ¡ení, takzvanou osteopénii, a tehdy skuteÄnÄ› může pomoci užívání vápníku a vitamínu D podle doporuÄení lékaÅ™e (revmatolog, ortoped, praktik). DoporuÄená dávka Ca je až 1500 mg dennÄ›, z toho by alespoň 500 miligramů mÄ›la pokrýt běžná strava. Vitamín D je nezbytný k podpoÅ™ení výstavby kostí a významnÄ› ovlivňuje úÄinky vápníku – bez nÄ›j tÄ›lo vápník využije jen v nepatrné míře, anebo vůbec ne. DoporuÄená dávka je 10-20 mikrogramů za den. Prospěšný je rovněž vitamín K, který aktivuje osteokalcin v kostech a zvyÅ¡uje jeho tvorbu. Užívat lze i fluor, jenž do jisté míry vápník v kostech dokáže nahradit a kostní hmota není tak snadno odbouratelná. Gynekolog pro vás může zajistit dodávání estrogenů, Äímž by se kosti mohly vrátit až do stavu, v jakém byly pÅ™ed menopauzou.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ženy po padesátce a osteoporóza