Tradice a kvalita

Home  /  Tradice a kvalita

Tradice a kvalita

by 1 února, 2023


PÅ™edstavuje se vám firma s tradicí a kvalitou. Dovolujeme si vám nabídnout naÅ¡e služby v oblasti deratizace a dezinsekce. Na výkon uvedených prací máme dostatek odbornÄ› způsobilých pracovníků, jakož i zkuÅ¡enosti z pÅ™edchozích provádÄ›ných prací. Používáme pouze schválené přípravky, které si zachovávají dlouhodobou úÄinnost a “pÅ™itažlivost†pro Å¡kůdce. Tyto přípravky je možno použít jak ve firemní sféře (restaurace, družstva, hotely, Å¡koly, úřady, instituce), tak i v domácnostech. A jaké jsou nÄ›které z mnoha naÅ¡ich pÅ™edností? Kvalifikovaní pracovníci a dlouholeté zkuÅ¡enosti, bezplatné poradenství, kvalitní přípravky renomovaných firem s nejvyšší úÄinností a bezpeÄností, diskrétnost, nízká cena a vysoká spokojenost naÅ¡ich klientů.

Vysvětlení pojmu

Deratizace je systém regulace Å¡kodlivých hlodavců, který je nutno provádÄ›t v souladu s prostÅ™edím a populaÄní dynamikou hlodavců. PoÄet onemocnÄ›ní pÅ™enosných z hlodavců na ÄlovÄ›ka a zvířata se podle odborné literatury udává kolem tÅ™iceti druhů – napÅ™. mor, vzteklina, tularémie, žloutenka, paratyfus a podobnÄ›.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tradice a kvalita