Kosmetický salon

Home  /  Ženy  /  Kosmetický salon

Kosmetický salon

by 5 července, 2023


My ženy se vždycky chceme cítit milované a také krásné, proto také my ženy chodíme do různých kosmetických center, anebo také do kadeÅ™nictví. Abych se pÅ™iznala, tak já jsem si velice oblíbila právÄ› kosmetické salony a také kadeÅ™nictví. Do kosmetického salonu chodím snad dvakrát mÄ›síÄnÄ›, no minimálnÄ› jednou mÄ›síÄnÄ› to je urÄitÄ›, protože si opravdu nedokáži pÅ™edstavit, že bych tÅ™eba nÄ›jaký mÄ›síc byla bez kosmetického oÅ¡etÅ™ení. Řeknu vám, že jsem na to možná tak troÅ¡ku závislá, ale co mám dÄ›lat? MÄ› jednoduÅ¡e kosmetické oÅ¡etÅ™ení baví. A co potom u kadeÅ™nice? Tam mě to také baví. Myslím si, že my ženy si vždycky potrpíme také hlavnÄ› na krásu a také na módu a také jako malá holka jsem vždycky chtÄ›la tÅ™eba vidÄ›t nÄ›jakou módní pÅ™ehlídku nÄ›kde v New Yorku anebo tÅ™eba v MilánÄ› anebo v Paříži.

Také jsem jako žena hrdá máma.

Jenomže tohle se mi samozÅ™ejmÄ› nikdy nesplnilo, protože naÅ¡e rodina nebyla tak extra bohatá, aby si mohli tÅ™eba dovolit letenku do Paříže nebo do Milána, anebo aby mi zaplatili také vstup na nÄ›jakou módní pÅ™ehlídku. Anebo to je jenom na pozvání jenom na pozvánky? A pokud ano, tak bych stejnÄ› mÄ›la smůlu, i kdyby rodiÄe mi poslali tÅ™eba pÄ›tkrát letenky do Paříže. Takže bych stejnÄ› mÄ›la úplnou smůlu, ale abych se vrátila zase ke kosmetickým salonům, tak jsem si Å™ekla, že kdybych byla vyuÄená kosmetiÄka, že bych si rozhodnÄ› také nÄ›jaké kosmetické studium otevÅ™ela, tohle by mÄ› vždycky bavilo a lákalo mÄ› to.

Jako ženu mě baví kosmetika.

Jenomže jsem já hloupá Å¡la v tu dobu studovat kuchaÅ™inu. Já jsem vyuÄený kuchaÅ™ Äíšník. Sice ano, toto, zamÄ›stnání mě také baví, ale Å™ekla jsem si, že jsem radÄ›ji mÄ›la studovat takové lepší zaměření, které je více pro mÄ›, protože miluji módu a kosmetiku. A tak absolutnÄ› nechápu, proÄ jsem se nakonec rozhodla, že budu studovat kuchaÅ™inu a Äíšníka? MÄ›la jsem opravdu studovat kadeÅ™nici anebo také kosmetiÄku, což by mÄ› opravdu moc bavilo a mÄ›la bych vlastní salon.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kosmetický salon