Kdy se vyplatí profesionální předseda svj

Home  /  Business  /  Kdy se vyplatí profesionální předseda svj

Kdy se vyplatí profesionální předseda svj

by 13 února, 2024


V naprosté většině paneláků dnes najdeme namísto družstev společenství vlastníků jednotek, známé pod zkratkou SVJ. Toto zřízení se mnohem lépe hodí do dnešní doby než družstva, byť některá stále ještě existují. Důvodem je především to, že jednotlivé byty jsou skutečně v osobním vlastnictví svých majitelů, a nejsou jen „pronajaty“ od družstva. Avšak jako každý právní subjekt, i SVJ musí mít někoho, kdo jej vede a zodpovídá za jeho chod. A tím je v tomto případě předseda.

Ten má hned několik důležitých pravomocí, předně pak svolávání schůzí a podepisování smluv jménem společenství. Má tedy především výkonnou moc. Pokud jde o tu rozhodovací, tak tu mají členové, neboť prakticky všechny věci se zde řeší hlasováním.

profesionální předseda SVJ

Předsedové se tradičně rekrutují z řad obyvatel daného domu. Dává to i smysl, neboť je to mnohem levnější řešení a navíc jako obyvatel má zájem na tom, aby dům jako takový skutečně dobře vypadal a také dobře fungoval. V naprosté většině případů je to tedy ta nejlepší možnost.

Může se však stát, že vztahy mezi jednotlivými majiteli bytů budou napjaté, a tuto funkci nebude nikdo chtít zastávat. V takovém případě nám může pomoci profesionální předseda SVJ, tedy člověk, který tuto funkci provádí jako svou živnost.

klasický panelák

Jeho výhodou je, že se jedná o osobu naprosto nestrannou, k řešení případných konfliktů tedy bude přistupovat skutečně spravedlivě. Také má obvykle dostatečné vzdělání a také znalosti a zkušenosti v jednání s úřady. Navíc má často, pokud tuto funkci vykonává již dlouho, známé v nejrůznějších firmách a právě na úřadech, kteří mu mohou pomoci zjednodušit určitá nezbytná jednání.

Je však pravdou, že si za tuto práci také nechá zaplatit. A je jasné, proč, koneckonců se tím živí. Je tedy na obyvatelích domu, aby zvážili, zda je částka, kterou bude za své služby požadovat, skutečně oprávněná a zda budou ochotni a především schopni ji zaplatit. I to může být totiž problém.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kdy se vyplatí profesionální předseda svj