Zábavná kultura

Home  /  Kultura  /  Zábavná kultura

Zábavná kultura

by 30 dubna, 2023


V poslední dobÄ› se mi zdá, že kultura se stále mÄ›ní. Že kultura se také opravdu hodnÄ› rozvíjí a rozmáhá se úplnÄ› vÅ¡ude. Řekla jsem si, že kdybych já tÅ™eba uÄila kulturu a nebo nÄ›co podobného, tak bych byla opravdu hodnÄ› nadÅ¡ená a potěšilo by mÄ› to. Protože já se normálnÄ› o kulturu velice hodnÄ› zajímám, jenomže ne odbornÄ›, i když bych samozÅ™ejmÄ› odbornÄ› se o kulturu zajímat chtÄ›la. Jenomže jednoduÅ¡e bohužel na to nemám žádné vzdÄ›lání. Tohle mÄ› vždycky moc mrzelo. Nechápu, proÄ na nÄ›které vÄ›ci, když se o to ÄlovÄ›k zajímá a ovládá to opravdu dokonale, že by tohle potom také nemohl využít ve svém zamÄ›stnání?

U nás je zrekonstruované kino.

Já totiž pracuji ve Å¡kolce a je mi jasné, že ve Å¡kolce nikdo asi nebude brát v potaz to, že bych dÄ›ti uÄila tÅ™eba kulturu, že bych jim tÅ™eba vyprávÄ›la o naší kinematografii, jako například Äeská kinematografie a nebo také zahraniÄní kinematografie. A co teprve divadlo? SamozÅ™ejmÄ›, že my ve Å¡kolce také dÄ›láme dÄ›tská divadla a jsou to hlavnÄ› maňásková divadla. Proto jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdybych se tÅ™eba pÅ™edem také domluvila s Å™editelem Å¡kolky, že bych jim tÅ™eba Å™ekla, že bych chtÄ›la dÄ›tem také nabídnout své služby a své vÄ›domosti. PÅ™esnÄ› takové, abych jim vÅ¡echno ukázala a povÄ›dÄ›la. A že prý se dÄ›ti mohou podívat také na různé filmy a nebo na různá pÅ™edstavení, která je urÄitÄ› zaujmou, co je ta kultura.

Ve školce máme maňáskové divadlo.

Já si myslím, že už i Å¡estileté dÄ›ti dokáží pochopit, co je to kultura. StejnÄ› tak jako hygiena, protože si také vzpomínám na svého jednoho kamaráda, který mi říkal, že on do svých sedmi let vůbec neovládal hygienu a ani nevÄ›dÄ›l, co je to kultura. Docela mÄ› to zarazilo a netuÅ¡ila jsem, co on vlastnÄ› tím mÄ›l na mysli, že zrovna nerozumÄ›l tÄ›mto dvÄ›ma výrazům. Tyto dva výrazy spolu vůbec nesouvisely, ani se k sobÄ› nehodí. No, nechala jsem to být, mÄ› Å¡lo hlavnÄ› o tu kulturu. Mrzí mÄ›, že se kultuÅ™e se dÄ›ti ve Å¡kolce neuÄí. A proÄ by nemohly? StejnÄ› mají ve Å¡kolce také divadlo, tak by se také mohli dozvÄ›dÄ›t, že divadlo a nebo kino je i v zahraniÄí, ale i u nás v republice.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zábavná kultura