Objevy jsou i nejsou jednoduché

Home  /  Technika  /  Objevy jsou i nejsou jednoduché

Objevy jsou i nejsou jednoduché

by 27 ledna, 2023


Pokud dnes používáme techniku, nejednou se nad ní ani moc nepozastavujeme. Je nám tÅ™eba známo, jak a proÄ tato funguje, a tak můžeme lehce nabýt dojmu, že na vynalezení nÄ›Äeho takového není nic výjimeÄného. VždyÅ¥ je to tolikrát tak jasné a prosté! Ale zamyslíme-li se nad takovou technikou znovu, zjistíme, že to tak prosté není.

VezmÄ›te si tÅ™eba takový spalovací motor, jaký najdeme například v mnoha automobilech. Je tu vÅ¡echno nad slunce jasné a není na tom vůbec nic svÄ›toborného. Jsou tu například ÄtyÅ™i válce, každý s pístem uvnitÅ™ a dvÄ›ma ventily a svíÄkou nahoÅ™e. A pokud se soustÅ™edíme na Äinnost každého z takových válců se vším vÅ¡udy, jde vlastnÄ› jenom o to, že:

motor auta

  • Píst se posouvá dolů a díky tomu správnému otevÅ™enému ventilu nasává smÄ›s vzduchu s benzínem.
  • Pak se ventil uzavÅ™e, píst stoupá vzhůru a onu smÄ›s uvnitÅ™ stlaÄuje.
  • Krátce pÅ™ed dosažením vrcholu pÅ™eskoÄí ve svíÄce jiskra a zapálí onu stlaÄenou smÄ›s.
  • Rozpínající se plyny vytlaÄí píst dolů.
  • PÅ™i opÄ›tovném pohybu pístu nahoru se otevÅ™e druhý ventil, jímž je plyn vytlaÄen ven.
  • A díky onÄ›m opakujícím se pohybům vzhůru a dolů se otáÄí ojnice, na kterou jsou písty napojené, tento pohyb se pÅ™enáší na kola a tÅ™eba auto díky tomu jede.

lesklý motor

Je to taková banalita! To by napadlo snad každého, že lze takový motor sestavit a využívat. Ale…

Ale ono to na duhou stranu jednoduché není. Nebo vy byste snad dokázali vyrobit ony souÄásti podobného motoru s mimořádnou pÅ™esností, to aby tÄ›snily a nedoÅ¡lo tÅ™eba k požáru? Dokázali byste sami vymyslet, jak takový motor promazávat, aby se nezadÅ™el? Vy byste dokázali vymyslet zařízení, které by z benzínu a vzduchu dÄ›lalo právÄ› tak koncentrovanou smÄ›s, aby tato ve válcích vzplanula a vytvoÅ™ila požadovaný tlak? Dokázali byste spoustu dalších vÄ›cí, jež k takovému motoru patří? Asi sotva.

A tak můžeme být rádi, že nám to nÄ›kdo vymyslel. Sami bychom podobné technické zázraky Äasto nedali nikdy dohromady. Leda tak teoreticky.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Objevy jsou i nejsou jednoduché