• HOBBY /  Chovatelství /  Pro kočky /  Ostatní potřeby pro kočky

Zpět
Řadit:
stav:
Stav
Cenový limit
Výrobce
stránka 1 z 2
1

Adaptil difuzér+lahvička 48ml

Adaptil difuzér+lahvička 48ml

832 Kčvčetně DPH

Skladem

koupit

Jde o &uacute;činn&yacute; a bezpečn&yacute; způsob jak navr&aacute;tit přirozenou rovnov&aacute;hu chov&aacute;n&iacute; psa v situac&iacute;ch, ve kter&yacute;ch se c&iacute;t&iacute; nejist&yacute;, boj&iacute; se: pocit samoty, strach z ohňostroje a siln&yacute;ch zvuků, strach z bouře, odstav &scaron;těňat, stresuj&iacute;c&iacute; situace.<br /> <br /> <u>Použit&iacute;:</u> <ul> <li>Modern&iacute; ře&scaron;en&iacute; poruch chov&aacute;n&iacute;</li> <li>Adaptace &scaron;těňat v nov&eacute;m prostřed&iacute; a proces socializace</li> </ul> <u>Dal&scaron;&iacute; informace:</u> <ul> <li>Obsahuje ps&iacute; uklidňuj&iacute;c&iacute; feromon, kter&yacute; pom&aacute;h&aacute; psům odol&aacute;vat stresov&yacute;m situ&aacute;c&iacute;m</li> <li>Použit&iacute; i u &scaron;těňat bez věkov&eacute;ho omezen&iacute;</li> <li>Použit&iacute; během březosti a laktace</li> <li>D&eacute;lka &uacute;činku difuz&eacute;ru a obojku je 1 měs&iacute;c</li> <li>Sprej &uacute;činkuje 4-5 hodin</li> </ul> <br /> &nbsp;

Adaptil recharge 48ml

Adaptil recharge 48ml

571 Kčvčetně DPH

Skladem

koupit

Jde o &uacute;činn&yacute; a bezpečn&yacute; způsob jak navr&aacute;tit přirozenou rovnov&aacute;hu chov&aacute;n&iacute; psa v situac&iacute;ch, ve kter&yacute;ch se c&iacute;t&iacute; nejist&yacute;, boj&iacute; se: pocit samoty, strach z ohňostroje a siln&yacute;ch zvuků, strach z bouře, odstav &scaron;těňat, stresuj&iacute;c&iacute; situace.<br /> <br /> <u>Použit&iacute;:</u> <ul> <li>Modern&iacute; ře&scaron;en&iacute; poruch chov&aacute;n&iacute;</li> <li>Adaptace &scaron;těňat v nov&eacute;m prostřed&iacute; a proces socializace</li> </ul> <u>Dal&scaron;&iacute; informace:</u> <ul> <li>Obsahuje ps&iacute; uklidňuj&iacute;c&iacute; feromon, kter&yacute; pom&aacute;h&aacute; psům odol&aacute;vat stresov&yacute;m situ&aacute;c&iacute;m</li> <li>Použit&iacute; i u &scaron;těňat bez věkov&eacute;ho omezen&iacute;</li> <li>Použit&iacute; během březosti a laktace</li> <li>D&eacute;lka &uacute;činku difuz&eacute;ru a obojku je 1 měs&iacute;c</li> <li>Sprej &uacute;činkuje 4-5 hodin</li> </ul>

Anti-Lick Strip Pro BUSTER role 3,8 x 245cm

Anti-Lick Strip Pro BUSTER role 3,8 x 245cm

494 Kčvčetně DPH

Skladem

koupit

Anti-Lick Strip je prvn&iacute; produkt sv&eacute;ho druhu, kter&yacute; odrad&iacute; va&scaron;e mazl&iacute;čky od olizov&aacute;n&iacute;, kous&aacute;n&iacute; a žv&yacute;k&aacute;n&iacute; postižen&yacute;ch m&iacute;st<br /> Možn&aacute; alternativa ochrann&eacute;ho l&iacute;mce. Proužky jsou vhodn&eacute; pro psy a kočky a mohou se aplikovat na noh&aacute;ch, tlapk&aacute;ch, z&aacute;dech a ocasu. Nepouž&iacute;vejte na obličejov&eacute; č&aacute;sti.<br /> <strong>Složen&iacute;: </strong>Vrchn&iacute; vrstva obsahuje př&iacute;rodn&iacute; složky: Cayensk&yacute; pepř, citronov&yacute; pr&aacute;&scaron;ek, oreg&aacute;no, m&aacute;ta<br /> Spodn&iacute; vrstva: hypoalergenn&iacute; l&eacute;kařsk&eacute; lepidlo, nylon<br /> <strong>N&aacute;vod k použit&iacute;:<br /> - </strong>Př&iacute;prava<strong> </strong>postižen&eacute; oblasti - jemně očistěte postižen&eacute; m&iacute;sto, př&iacute;p.oholte, ujistěte se, že je postižen&aacute; oblast čist&aacute;<br /> - Použit&iacute; Anti-Lick Strip - odstřihněte potřebn&eacute; množstv&iacute; p&aacute;sku, odlepte z něj spodn&iacute; pap&iacute;rovou vrstvu, aplikujte lep&iacute;c&iacute; stranou dolů.<br /> Neaplikujte př&iacute;mo na otevřen&eacute; r&aacute;ny nebo stehy. V takov&eacute;m př&iacute;padě nejprve překryjte postižen&eacute; m&iacute;sto mal&yacute;m kouskem g&aacute;zy.<br /> Anti-Lick Strip byl navržen tak, aby vydržel po dobu několika dn&iacute; (cca 5 a v&iacute;ce dn&iacute;). Pokud po odstraněn&iacute; prvn&iacute;ho proužku probl&eacute;m st&aacute;le přetrv&aacute;v&aacute;, použijte dal&scaron;&iacute; Anti-Lick Strip.,<br /> &nbsp;

Beaphar No Stress Sprej 125 ml

Beaphar No Stress Sprej 125 ml

213 Kčvčetně DPH

Skladem

koupit

Beaphar odpuz.dom.spray Stop It kočka K.Fern.Z.100ml

Beaphar odpuz.dom.spray Stop It kočka K.Fern.Z.100ml

186 Kčvčetně DPH

Skladem

koupit

<p><strong>Odpuzovac&iacute; sprej jehož vůně je pro kočky nepř&iacute;jemn&aacute; ale ne&scaron;kodn&aacute;. </strong>Člověk tuto vůni jako nepř&iacute;jemnou nepociťuje.</p> <p><strong>Použit&iacute;: </strong> m&iacute;sta a předměty, kam chcete aby kočky nechodily, postř&iacute;kejte t&iacute;mto př&iacute;pravkem. Postup opakujte denně až se va&scaron;e kočka těmto m&iacute;stům začne trvale vyh&yacute;bat. Nestř&iacute;kejte na citliv&eacute; předměty a rostliny. V těchto př&iacute;padech postač&iacute; hadř&iacute;k napu&scaron;těn&yacute; t&iacute;mto př&iacute;pravkem a položen&yacute; v jejich bl&iacute;zkosti.</p>

Beaphar odstraňovač zápachu OdourKiller sypký 400g

Beaphar odstraňovač zápachu OdourKiller sypký 400g

186 Kčvčetně DPH

Skladem

koupit

<p><strong>Extra &uacute;činn&yacute; odstraňovač pachu určen&yacute; do koč&iacute;č&iacute;ch toalet.</strong> Kombinace př&iacute;jemn&eacute; vůně, blok&aacute;toru enzymu ure&aacute;za a přirozen&yacute;ch př&aacute;telsk&yacute;ch mikrobů<strong> nejen, že pach zakryje, ale zcela jej eliminuje. </strong></p> <p>Nejprve př&iacute;jemn&aacute; vůně eliminuje z&aacute;pach moči, pot&eacute; co je moč absorbov&aacute;na se aktivuj&iacute; přirozen&eacute; inhibitory a blok&aacute;tory enzymu ure&aacute;za, kter&eacute; br&aacute;n&iacute; chemick&eacute; reakci způsobuj&iacute;c&iacute; nepř&iacute;jemn&yacute; z&aacute;pach. V z&aacute;věrečn&eacute; f&aacute;zi mikroby obsažen&eacute; v produktu rozlož&iacute; &scaron;kodliv&eacute; sloučeniny moči na oxid uhličit&yacute; a vodu. Př&aacute;telsk&eacute; mikroby moč pozřou, č&iacute;mž odbouraj&iacute; zdroj z&aacute;pachu. <strong>Mikroorganismy použit&eacute; v tomto v&yacute;robku jsou pro dom&aacute;c&iacute; zv&iacute;řata absolutně bezpečn&eacute;.</strong></p> <p><strong>N&aacute;vod k použit&iacute;: &nbsp;</strong></p> <ul> <li>Nasypte Odour killer na dno kočič&iacute; toalety a pot&eacute; vsypte V&aacute;mi použ&iacute;van&yacute; kočkolit.</li> <li>V&yacute;robek je vhodn&yacute; pro v&scaron;echny druhy kočkolitu.</li> <li>Doporučen&aacute; d&aacute;vka cca. 20g. 1&nbsp;d&aacute;vka vydrž&iacute; zhruba 1&nbsp;t&yacute;den pro 1&nbsp;kočku.</li> <li>Balen&iacute; (400g) V&aacute;m vydrž&iacute; zhruba na 3&nbsp;měs&iacute;ce.</li> </ul>

Beaphar výcvik Play spray kočka 150ml

Beaphar výcvik Play spray kočka 150ml

208 Kčvčetně DPH

Skladem

koupit

<p><strong>Tr&eacute;ninkov&yacute; sprej pro kočky. Jeho vůně kočky l&aacute;k&aacute; a m&iacute;sto označen&eacute; sprejem se pro ně st&aacute;v&aacute; atraktivn&iacute;.</strong> Může např&iacute;klad pomoci učit kočku &scaron;kr&aacute;bat na &scaron;krabadlo nebo chodit na toaletu.</p>

Clipnosis svorky na fixaci koček Basic pack Kruuse

Clipnosis svorky na fixaci koček Basic pack Kruuse

1892 Kčvčetně DPH

Skladem

koupit

Svorky se aplikují na zadní stranu krku zvířete(kožní řasu).Princip je založen na reflexním chování zvířete-stejným způsobem přenáší matka kočka koťata, uchopí je za kožní řasu na krku a kotě se zklidní, stočí ocas mezi nohy, stáhne nohy k tělu. Stejně tak se zklidní i dospělé zvíře a je možné jej vyšetřit, kartáčovat , vakcinovat, bez použití dalších méně šetrných metod...

Dvířka kočka plast 2P Bílá Freecat Classic TR 1ks

Dvířka kočka plast 2P Bílá Freecat Classic TR 1ks

219 Kčvčetně DPH

Skladem

koupit

<p>Dv&iacute;řka pro kočky. Kouřov&aacute; průhledn&aacute; dv&iacute;řka.</p> <ul> <li><span style=""line-height: 20.7999992370605px;"">2 POLOHY: ven+dovnitř nebo zamčeno</span></li> </ul> <p>Vněj&scaron;&iacute; rozměr 21x21cm &nbsp;vnitřn&iacute; rozměr 16,2x17cm &nbsp;velikost dv&iacute;řek 15,8x14,7cm.</p>

Dvířka kočka plast 2P Hnědá Freecat Classic Trixie 1ks

Dvířka kočka plast 2P Hnědá Freecat Classic Trixie 1ks

199 Kčvčetně DPH

Skladem

koupit

<p>Dv&iacute;řka pro kočky. Kouřov&aacute; průhledn&aacute; dv&iacute;řka.</p> <ul> <li><span style=""line-height: 20.7999992370605px;"">2 POLOHY: ven+dovnitř nebo zamčeno</span></li> </ul> <p>Vněj&scaron;&iacute; rozměr 21x21cm &nbsp;vnitřn&iacute; rozměr 16,2x17cm &nbsp;velikost dv&iacute;řek 15,8x14,7cm.</p>

Dvířka kočka plast 4P Bílá Freecat DeLuxe TR1ks

Dvířka kočka plast 4P Bílá Freecat DeLuxe TR1ks

222 Kčvčetně DPH

Skladem

koupit

<p>Dv&iacute;řka pro kočky. Kouřov&aacute; průhledn&aacute; dv&iacute;řka.</p> <ul> <li>4 POLOHY: ven+dovnitř, jen ven, jen dovnitř, zamčeno.</li> </ul> <p><span style=""line-height: 20.7999992370605px;"">Vněj&scaron;&iacute; rozměr 21x21cm,&nbsp;vnitřn&iacute; rozměr 16,2x17cm,&nbsp;velikost dv&iacute;řek 15,8x14,7cm &nbsp;</span></p>

Dvířka kočka plast 4P Hnědá Freecat DeLuxe Trixie 1ks

Dvířka kočka plast 4P Hnědá Freecat DeLuxe Trixie 1ks

222 Kčvčetně DPH

Skladem

koupit

<p>Dv&iacute;řka pro kočky. Kouřov&aacute; průhledn&aacute; dv&iacute;řka.</p> <ul> <li>4 POLOHY: ven+dovnitř, jen ven, jen dovnitř, zamčeno.</li> </ul> <p><span style=""line-height: 20.7999992370605px;"">Vněj&scaron;&iacute; rozměr 21x21cm,&nbsp;vnitřn&iacute; rozměr 16,2x17cm,&nbsp;velikost dv&iacute;řek 15,8x14,7cm &nbsp;</span></p>

Dvířka plast Hnědá STAYWELL 320 24x25cm manual 1ks

Dvířka plast Hnědá STAYWELL 320 24x25cm manual 1ks

1000 Kčvčetně DPH

Skladem

koupit

<p>Hněd&aacute; plastov&aacute; dv&iacute;řka v imitaci dřeva s průhledn&yacute;m flapem do plastov&yacute;ch či dřevěn&yacute;ch dveř&iacute;.</p> <ul> <li>Imitace dřeva.</li> </ul> <p>Celkov&aacute; velikost: 24 x 25 cm, velikost flapu: 17 x 18 cm.</p>

Dvířka plast Hnědá 4P STAYWELL 420 24x25cm magnet 1ks

Dvířka plast Hnědá 4P STAYWELL 420 24x25cm magnet 1ks

1505 Kčvčetně DPH

Skladem

koupit

Plastová hnědá magnetická dvířka v imitaci dřeva s průhledným flapem do plastových či dřevěných dveří. Celková velikost: 24 x 25 cm, velikost flapu: 17 x 18 cm.

Feliway difuzér + lahvička s náplní 48ml

Feliway difuzér + lahvička s náplní 48ml

860 Kčvčetně DPH

Skladem

koupit

<u>Použit&iacute;:</u> <ul> <li>Modern&iacute; ře&scaron;en&iacute; poruch chov&aacute;n&iacute;</li> <li>Obnovuje přirozenou rovnov&aacute;hu kočky v nezn&aacute;m&eacute;m a stresuj&iacute;c&iacute;m prostřed&iacute;</li> </ul> <u>Dal&scaron;&iacute; informace:</u> <ul> <li>Napodobuje kočič&iacute; tv&aacute;řov&yacute; feromon, kter&yacute; zabezpečuje kočce stav pohody a klidu</li> <li>Použit&iacute; i u koťat bez věkov&eacute;ho omezen&iacute;</li> <li>Použit&iacute; během březosti a laktace</li> <li>D&eacute;lka &uacute;činku difuz&eacute;ru je 1 měs&iacute;c</li> <li>Sprej &uacute;činkuje 4-5 hodin</li> </ul> <br /> &nbsp;

Feliway náplň - lahvička 48ml

Feliway náplň - lahvička 48ml

585 Kčvčetně DPH

Skladem

koupit

<u>Použit&iacute;:</u> <ul> <li>Modern&iacute; ře&scaron;en&iacute; poruch chov&aacute;n&iacute;</li> <li>Obnovuje přirozenou rovnov&aacute;hu kočky v nezn&aacute;m&eacute;m a stresuj&iacute;c&iacute;m prostřed&iacute;</li> </ul> <u>Dal&scaron;&iacute; informace:</u> <ul> <li>Napodobuje kočič&iacute; tv&aacute;řov&yacute; feromon, kter&yacute; zabezpečuje kočce stav pohody a klidu</li> <li>Použit&iacute; i u koťat bez věkov&eacute;ho omezen&iacute;</li> <li>Použit&iacute; během březosti a laktace</li> <li>D&eacute;lka &uacute;činku difuz&eacute;ru je 1 měs&iacute;c</li> <li>Sprej &uacute;činkuje 4-5 hodin</li> </ul>

Feliway spray 60ml

Feliway spray 60ml

669 Kčvčetně DPH

Skladem

koupit

<u>Použit&iacute;:</u> <ul> <li>Modern&iacute; ře&scaron;en&iacute; poruch chov&aacute;n&iacute;</li> <li>Obnovuje přirozenou rovnov&aacute;hu kočky v nezn&aacute;m&eacute;m a stresuj&iacute;c&iacute;m prostřed&iacute;</li> </ul> <u>Dal&scaron;&iacute; informace:</u> <ul> <li>Napodobuje kočič&iacute; tv&aacute;řov&yacute; feromon, kter&yacute; zabezpečuje kočce stav pohody a klidu</li> <li>Použit&iacute; i u koťat bez věkov&eacute;ho omezen&iacute;</li> <li>Použit&iacute; během březosti a laktace</li> <li>D&eacute;lka &uacute;činku difuz&eacute;ru je 1 měs&iacute;c</li> <li>Sprej &uacute;činkuje 4-5 hodin</li> </ul>

Feliway travel spray 20ml

Feliway travel spray 20ml

319 Kčvčetně DPH

Skladem

koupit

<u>Použit&iacute;:</u> <ul> <li>Modern&iacute; ře&scaron;en&iacute; poruch chov&aacute;n&iacute;</li> <li>Obnovuje přirozenou rovnov&aacute;hu kočky v nezn&aacute;m&eacute;m a stresuj&iacute;c&iacute;m prostřed&iacute;</li> </ul> <u>Dal&scaron;&iacute; informace:</u> <ul> <li>Napodobuje kočič&iacute; tv&aacute;řov&yacute; feromon, kter&yacute; zabezpečuje kočce stav pohody a klidu</li> <li>Použit&iacute; i u koťat bez věkov&eacute;ho omezen&iacute;</li> <li>Použit&iacute; během březosti a laktace</li> <li>D&eacute;lka &uacute;činku difuz&eacute;ru je 1 měs&iacute;c</li> <li>Sprej &uacute;činkuje 4-5 hodin</li> </ul>

stránka 1 z 2
1
Zakoupili jste si tento produkt?

Poslední recenze

Poslední recenze
1345678...101112
Sedco šachy dřevěné 96 C03 figurky 7,7cm

Výprodej

106 Kčvčetně DPH

Skladem

koupit
Sedco šachy dřevěné 96 C03 figurky 7,7cm
+ Pro:
Dřevěné figurkyVelikost hrací plochy
- Proti:
Hrací plocha je papírová, snadno se poškodíLacinně zhotovený obal na figurky
Životnost figurek bude asi 10x větší než životnost herního pole
ACRA CSH112L modrá/černá skateboardová helma velikost L(58-60cm) 2013

198 Kčvčetně DPH

Skladem

koupit
Merco nosič pro 8 ks lahví plastový

130 Kčvčetně DPH

Skladem

koupit
Merco nosič pro 8 ks lahví plastový
+ Pro:
vyrobeno s kvalitního plastu, umožňuje dobrou manipulaci při skladování či převozu, přijatelná cena produktu,
doporučuji pro všechny kteří potřebuji častěji plnit láhve v nosiči. Plné láhve v plném počtu se snadno přenáší.
Merco nosič pro 8 ks lahví plastový

130 Kčvčetně DPH

Skladem

koupit
Merco nosič pro 8 ks lahví plastový
+ Pro:
Praktická a kvalitní " věcička ".
- Proti:
Žádné .
Výrobek splnil mé očekávání .
LEGO CLASSIC Podložka zelená ke stavebnicím 10700 26x26cm

223 Kčvčetně DPH

3-8 dni

koupit
LEGO CLASSIC Podložka zelená ke stavebnicím 10700 26x26cm
+ Pro:
vyborna, znackova kvalita
pro staveni cehokoli proste nutnost :-)
Newsletter
Slevy, akce a výprodeje ihned ve vašem e-mailu
Nejprodávanější
 1. 1.Feliway travel spray 20ml319 Kč
  <u>Použit&iacute;:</u> <ul> <li>Modern&iacute; ře&scaron;en&iacute; poruch chov&aacute;n&iacute;</li> <li>Obnovuje přirozenou rovnov&aacute;hu kočky v nezn&aacute;m&eacute;m a stresuj&iacute;c&iacute;m prostřed&iacute;</li> </ul> <u>Dal&scaron;&iacute; informace:</u> <ul> <li>Napodobuje kočič&iacute; tv&aacute;řov&yacute; feromon, kter&yacute; zabezpečuje kočce stav pohody a klidu</li> <li>Použit&iacute; i u koťat bez věkov&eacute;ho omezen&iacute;</li> <li>Použit&iacute; během březosti a laktace</li> <li>D&eacute;lka &uacute;činku difuz&eacute;ru je 1 měs&iacute;c</li> <li>Sprej &uacute;činkuje 4-5 hodin</li> </ul>
 2. 2.Nobby ochranná síť M pro kočky černá 4x3m427 Kč
  <p style="text-align: justify;"> <strong>Černá kočičí síť</strong> pro vnitřní i venkovní prostory, <strong>velikost ok 3x3cm</strong>, včetně příslušenství pro upevnění.</p> <p style="text-align: justify;"> Ochranná síť je <strong>odolná proti povětrnostním vlivům a UV-záření</strong>. Vhodné k zajištění bezpečí balkónů, dveří, otevřených oken či jiných nebezpečných míst. Dopřejte Vaší kočce bezpečí na čerstvém vzduchu a vybavte Váš balkón či terasu ochrannou sítí pro kočky. Tím Vaši kočku ochráníte před odvážnými, nebezpečnými kousky.</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Materiál: </strong>polyetylen</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Rozměr:</strong> 4 x 3 m</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Včetně součástek k připevnění:</strong> háčků (20x), hmoždinek (20x) a šňůry (15m) k upevnění.</p> <p style="text-align: justify;">  </p>
 3. 3.Dvířka kočka plast 2P Hnědá Freecat Classic Trixie 1ks199 Kč
  <p>Dv&iacute;řka pro kočky. Kouřov&aacute; průhledn&aacute; dv&iacute;řka.</p> <ul> <li><span style=""line-height: 20.7999992370605px;"">2 POLOHY: ven+dovnitř nebo zamčeno</span></li> </ul> <p>Vněj&scaron;&iacute; rozměr 21x21cm &nbsp;vnitřn&iacute; rozměr 16,2x17cm &nbsp;velikost dv&iacute;řek 15,8x14,7cm.</p>
 4. 4.Nobby ochranná síť L pro kočky černá 8x3m738 Kč
  <p style="text-align: justify;"> <strong>Černá kočičí síť</strong> pro vnitřní i venkovní prostory, <strong>velikost ok 3x3cm</strong>, včetně příslušenství pro upevnění.</p> <p style="text-align: justify;"> Ochranná síť je <strong>odolná proti povětrnostním vlivům a UV-záření</strong>. Vhodné k zajištění bezpečí balkónů, dveří, otevřených oken či jiných nebezpečných míst. Dopřejte Vaší kočce bezpečí na čerstvém vzduchu a vybavte Váš balkón či terasu ochrannou sítí pro kočky. Tím Vaši kočku ochráníte před odvážnými, nebezpečnými kousky.</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Materiál: </strong>polyetylen</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Rozměr:</strong> 8 x 3 m</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Včetně součástek k připevnění:</strong> háčků (30x), hmoždinek (30x) a šňůry (23m) k upevnění.</p> <p style="text-align: justify;">  </p>
 5. 5.Dvířka kočka plast 4P Hnědá Freecat DeLuxe Trixie 1ks222 Kč
  <p>Dv&iacute;řka pro kočky. Kouřov&aacute; průhledn&aacute; dv&iacute;řka.</p> <ul> <li>4 POLOHY: ven+dovnitř, jen ven, jen dovnitř, zamčeno.</li> </ul> <p><span style=""line-height: 20.7999992370605px;"">Vněj&scaron;&iacute; rozměr 21x21cm,&nbsp;vnitřn&iacute; rozměr 16,2x17cm,&nbsp;velikost dv&iacute;řek 15,8x14,7cm &nbsp;</span></p>